EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 21 grudnia 2014r. w Szczecińskiej Szkole Wyższej COLLEGIUM BALTICUM odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SSW CB wspólnie z działającym w Uczelni Stowarzyszeniem „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – Pro domo sua” w formule Studenckiego Koła Naukowego.Zaproszonym gościem, tym razem, był Dowódca batalionu saperów z 5 pułku inżynieryjnego z Podjuch ppłk Cezary KINOWSKI.W spotkaniu, ponadto udział wzięła kadra dydaktyczna oraz studenci studiów zaocznych kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Temat spotkania, określony przez jego autora dr. inż. płk. rez. Pawła RODZOSIA, brzmiał „Rola wojsk inżynieryjnych w systemie bezpieczeństwa powszechnego realizujących podstawowe zadania ochronne ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska przed klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami wg koncepcji działań ujętej w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014”.

Po wprowadzeniu tematycznym przez autora spotkania – zaproszony gość udzielił krótkiej informacji dotyczącej roli i zadań Wojsk Inżynieryjnych w krajowym systemie zarządzania kryzysowego, głównie na obszarze woj. zachodniopomorskiego. Podczas prawie dwugodzinnej dyskusji, aktywni studenci kwestie zawierane w merytorycznie konstruowanych pytaniach ukierunkowali wokół aspektów zawartych w poniższych tezach problemowych:

–        rola 5 pułku inżynieryjnego w fazie odbudowy procesu zarzadzania kryzysowego oraz ewentualny udział w planach zagospodarowania przestrzennego Szczecina w ramach budowy wałów i umocnień w dorzeczu Odry;

–        struktura, podległość i koncepcja użycia Wojskowych Jednostek Odbudowy. Ich współpraca międzynarodowa w tym zadania w strukturach NATO;

–        procedury, w tym normy czasowe użycia patroli rozminowania;

–        współpraca Wojsk Inżynieryjnych z elementami układu pozamilitarnego w systemie zarządzania kryzysowego;

–        odczuwalność najnowszego programu modernizacji Sił Zbrojnych przez Wojska Inżynieryjne – oczekiwane kierunki zmian;

–        procedury i kompetencje delegowania wydzielonych sił i środków ze struktur Wojsk Inżynieryjnych do zadań reagowania kryzysowego;

–        efektywność używanego przez Wojska Inżynieryjne sprzętu podczas operacji realizowanych poza granicami kraju;

–        zasadność stosowania prefabrykatów drewnianych jako jedynej technologii podczas budowy mostów;

–        zasadność zawieszenia Zasadniczej Służby Wojskowej w kontekście problemów funkcjonowania służby kontraktowej oraz stałej w Wojsku Polskim;

–        specyfika naboru oraz wymagane preferencje do służby zawodowej w strukturach Sił Zbrojnych RP.

Frekwencja oraz zaangażowanie uczestników spotkania w formule koła naukowego potwierdziły potrzebę ich kontynuowania, dlatego też, najbliższe tego rodzaju spotkanie planowane jest już na miesiąc styczeń!

małe logo

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin