SPOTKANIE STOWARZYSZENIA PRO DOMO SUA

W dniu 08 maja br. w Szczecińskiej Szkole Wyższej COLLEGIUM BALTICUM odbyło się pierwsze spotkanie, pod auspicjami zawiązanego przy Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – Pro domo sua”. Organizacja jest efektem przekształcenia funkcjonującego w naszej uczelni od listopada 2012 roku, Studenckiego Koła Naukowego o charakterze Uczelnianego Ośrodka Bezpieczeństwa z przyjętą nazwą „Pro domo sua” w organizację pozarządową o charakterze stowarzyszenia. Gościa honorowego spotkania, Dyrektora szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Pana płk. Dariusza RUDEGO, przywitała i przyjęła Rektor Uczelni Pani Prof. dr hab. Aleksandra ŻUKROWSKA. W części roboczej spotkania udział wzięli studenci studiów stacjonarnych i zaocznych kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum oraz gościnnie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Temat spotkania, określony przez autora spotkania, twórcy SKN oraz założyciela i Prezesa Stowarzyszenia płk. rez. dr. inż. Pawła RODZOSIA, brzmiał „Rola i zadania służb specjalnych (CBA) w systemie bezpieczeństwa państwa”.

Po wprowadzeniu tematycznym przez autora spotkania – zaproszony gość udzielił obszernej informacji dotyczącej historii powołania do działalności służbowej, przeznaczenia, zasad funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podczas niemal dwugodzinnej dyskusji, aktywni studenci kwestie zawierane w merytorycznie konstruowanych pytaniach ukierunkowali wokół aspektów zawartych w poniższych tezach problemowych:

  • konieczność apolitycznego charakteru służby zwłaszcza w kontekście prowadzonych działań;
  • „prowokacje” jako zabronione karnie formy proceduralne stosowane przez funkcjonariuszy działających pod przykryciem;
  • urzędy samorządów terytorialnych szczeblem szczególnie zagrożonym zjawiskiem korupcji;
  • kategoryzacja korupcjogennych środowisk z charakterystyką występujących zjawisk;
  • nepotyzm niekaralną formą korupcji;
  • możliwości statystycznego zobrazowania efektywności działań podejmowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Standardowe pytania kierowane przez studentów do zaproszonego gościa obejmowały także kwestie związane z możliwością realizacji praktyk, staży oraz procedur i standardów rekrutacji do struktur służby reprezentowanej przez gościa.

Frekwencja oraz zaangażowanie uczestników spotkania potwierdziły potrzebę kontynuowania tej formy aneksowania wiedzy teoretycznej, dlatego też, najbliższe tego rodzaju spotkanie planowane jest na miesiąc czerwiec w ramach umownie przyjętego cyklu określonego mianem „Roku służb specjalnych”!

płk. rez. dr. inż. Paweł RODZOŚ

Galeria zdjęć

no images were found

.

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą OFERTĘ

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica