SPOTKANIE SKN „PRO DOMO SUA”

W dniu 27 marca br. w Szczecińskiej Szkole Wyższej COLLEGIUM BALTICUM odbyło się już siódme spotkanie Studenckiego Koła Naukowego o charakterze Uczelnianego Ośrodka Bezpieczeństwa z przyjętym kryptonimem „Pro domo sua” (>>w obronie domu<<). Gościa honorowego spotkania, eksperta szczecińskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Pana płk. Dariusza SUTKA, przywitała i przyjęła Rektor Uczelni Pani Prof. dr hab. Aleksandra ŻUKROWSKA. W części roboczej spotkania w obecności Prorektora dr. Krzysztofa ZDZIARSKIEGO oraz Prodziekan ds. bezpieczeństwa Agnieszki BUDNY, udział wzięli studenci studiów stacjonarnych i zaocznych kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Temat spotkania, określony przez autora spotkania i twórcy SKN płk. rez. dr. inż. Pawła RODZOSIA, brzmiał „Rola i zadania służb specjalnych (ABW) w systemie bezpieczeństwa państwa”.

Po wprowadzeniu tematycznym przez autora spotkania – zaproszony gość udzielił obszernej informacji dotyczącej przeznaczenia, zasad funkcjonowania, obszarów działania oraz stosowanych technik służb specjalnych generalnie, w tym szerzej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas niemal dwugodzinnej dyskusji, aktywni studenci kwestie zawierane w merytorycznie konstruowanych pytaniach ukierunkowali wokół aspektów zawartych w poniższych tezach problemowych:

–        funkcjonowanie służb specjalnych do roku 1989 oraz po transformacji ustrojowej;

–        cywilna kontrola nad służbami specjalnymi w kontekście teorii i praktyki;

–        ochrona państwa przed identyfikowanymi zagrożeniami;

–        kolejne restrukturyzacje służb specjalnych – kontekst obaw w aspektach podległości, struktury organizacyjno-funkcjonalnej oraz kompetencji.

Standardowe pytania kierowane przez studentów do zaproszonego gościa opiewały także kwestii związanych z możliwością realizacji praktyk, staży oraz procedur i standardów rekrutacji do struktur służby reprezentowanej przez gościa.

Frekwencja oraz zaangażowanie uczestników spotkania podczas koła naukowego potwierdziły potrzebę jego kontynuowania, dlatego też, najbliższe tego rodzaju spotkanie planowane jest na miesiąc maj w ramach umownie przyjętego cyklu określonego mianem „Roku służb specjalnych”!

Galeria zdjęć

no images were found

.

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą OFERTĘ

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica