SPOTKANIE SKN „PRO DOMO SUA”

W dniu 27 marca br. w Szczecińskiej Szkole Wyższej COLLEGIUM BALTICUM odbyło się już siódme spotkanie Studenckiego Koła Naukowego o charakterze Uczelnianego Ośrodka Bezpieczeństwa z przyjętym kryptonimem „Pro domo sua” (>>w obronie domu<<). Gościa honorowego spotkania, eksperta szczecińskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Pana płk. Dariusza SUTKA, przywitała i przyjęła Rektor Uczelni Pani Prof. dr hab. Aleksandra ŻUKROWSKA. W części roboczej spotkania w obecności Prorektora dr. Krzysztofa ZDZIARSKIEGO oraz Prodziekan ds. bezpieczeństwa Agnieszki BUDNY, udział wzięli studenci studiów stacjonarnych i zaocznych kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Temat spotkania, określony przez autora spotkania i twórcy SKN płk. rez. dr. inż. Pawła RODZOSIA, brzmiał „Rola i zadania służb specjalnych (ABW) w systemie bezpieczeństwa państwa”.

Po wprowadzeniu tematycznym przez autora spotkania – zaproszony gość udzielił obszernej informacji dotyczącej przeznaczenia, zasad funkcjonowania, obszarów działania oraz stosowanych technik służb specjalnych generalnie, w tym szerzej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas niemal dwugodzinnej dyskusji, aktywni studenci kwestie zawierane w merytorycznie konstruowanych pytaniach ukierunkowali wokół aspektów zawartych w poniższych tezach problemowych:

–        funkcjonowanie służb specjalnych do roku 1989 oraz po transformacji ustrojowej;

–        cywilna kontrola nad służbami specjalnymi w kontekście teorii i praktyki;

–        ochrona państwa przed identyfikowanymi zagrożeniami;

–        kolejne restrukturyzacje służb specjalnych – kontekst obaw w aspektach podległości, struktury organizacyjno-funkcjonalnej oraz kompetencji.

Standardowe pytania kierowane przez studentów do zaproszonego gościa opiewały także kwestii związanych z możliwością realizacji praktyk, staży oraz procedur i standardów rekrutacji do struktur służby reprezentowanej przez gościa.

Frekwencja oraz zaangażowanie uczestników spotkania podczas koła naukowego potwierdziły potrzebę jego kontynuowania, dlatego też, najbliższe tego rodzaju spotkanie planowane jest na miesiąc maj w ramach umownie przyjętego cyklu określonego mianem „Roku służb specjalnych”!

Galeria zdjęć

no images were found

.

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin