SEMINARIUM w MNC NE

Efektem podpisanego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum porozumienia o współpracy z Wielonarodowym Korpusem Północ-Wschód są przedsięwzięcia, w których wspólnie uczestniczą obie strony.

W dniach 5÷7 listopada 2013r., studenci studiów niestacjonarnych i stacjonarnych kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (Agnieszka GWÓŹDŹ oraz Łukasz ROZENKIEWICZ) wzięli udział w „G-5 CIMIC SEMINAR II of HQ MNC NE”. Seminarium zorganizowali oficerowie Wydziału współpracy cywilno-wojskowej (G-9) Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, a odbyło się ono w siedzibie Korpusu (Baltic Barracks) przy ul. Łukasińskiego w Szczecinie. W cyklu spotkań oprócz organizatorów z MNC NE i studentów naszej Uczelni uczestniczyli ponadto przedstawiciele 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Obszerny program seminarium obejmował tak teoretyczne kwestie, jak również praktyczne podejście do problematyki planowania współpracy sił wojskowych z organami władzy cywilnej w ramach prowadzonych operacji z perspektywy standardów obowiązujących w strukturach NATO, doktryn dotyczących szeroko rozumianego CIMIC-u (ang. Civil-Military Co-operation). Współpraca taka, obejmuje także dokonywanie uzgodnień z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, rządowymi i pozarządowymi działającymi na obszarze prowadzenia operacji lub gdzie taka operacja jest planowana. Celem CIMIC jest zmniejszenie negatywnego wpływu, jakie środowisko cywilne może wywierać na prowadzoną operację oraz ustanowienie i utrzymanie pełnego współdziałania sił wojskowych z lokalną ludnością i instytucjami pozamilitarnymi. Podczas planowania, przygotowania i prowadzenia operacji dowódcy wszystkich szczebli powinni uwzględniać wszystkie aspekty środowiska cywilnego mogące mieć wpływ na prowadzenie działań.

cimic

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą OFERTĘ

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica