SEMINARIUM w MNC NE

Efektem podpisanego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum porozumienia o współpracy z Wielonarodowym Korpusem Północ-Wschód są przedsięwzięcia, w których wspólnie uczestniczą obie strony.

W dniach 5÷7 listopada 2013r., studenci studiów niestacjonarnych i stacjonarnych kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (Agnieszka GWÓŹDŹ oraz Łukasz ROZENKIEWICZ) wzięli udział w „G-5 CIMIC SEMINAR II of HQ MNC NE”. Seminarium zorganizowali oficerowie Wydziału współpracy cywilno-wojskowej (G-9) Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, a odbyło się ono w siedzibie Korpusu (Baltic Barracks) przy ul. Łukasińskiego w Szczecinie. W cyklu spotkań oprócz organizatorów z MNC NE i studentów naszej Uczelni uczestniczyli ponadto przedstawiciele 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Obszerny program seminarium obejmował tak teoretyczne kwestie, jak również praktyczne podejście do problematyki planowania współpracy sił wojskowych z organami władzy cywilnej w ramach prowadzonych operacji z perspektywy standardów obowiązujących w strukturach NATO, doktryn dotyczących szeroko rozumianego CIMIC-u (ang. Civil-Military Co-operation). Współpraca taka, obejmuje także dokonywanie uzgodnień z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, rządowymi i pozarządowymi działającymi na obszarze prowadzenia operacji lub gdzie taka operacja jest planowana. Celem CIMIC jest zmniejszenie negatywnego wpływu, jakie środowisko cywilne może wywierać na prowadzoną operację oraz ustanowienie i utrzymanie pełnego współdziałania sił wojskowych z lokalną ludnością i instytucjami pozamilitarnymi. Podczas planowania, przygotowania i prowadzenia operacji dowódcy wszystkich szczebli powinni uwzględniać wszystkie aspekty środowiska cywilnego mogące mieć wpływ na prowadzenie działań.

cimic

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin