RELACJA I GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI 23.10.2013R.

W odpowiedzi na dynamicznie ewoluujące środowisko bezpieczeństwa, na Kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, od roku akademickiego 2011/2012 wykreowano przedsięwzięcie, wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu na wiedzę w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Tym zamierzeniem odzwierciedlającym misję uczelni oraz posłannictwo szkoły jest cykl konferencji naukowych poświęcony „Przyszłości bezpieczeństwa narodowego w warunkach demokracji”. Po inauguracyjnym przedsięwzięciu o charakterze ogólnopolskim, aktualną konferencję cechował już zasięg międzynarodowy.

Temat, już drugiej konferencji, brzmiał: „Reagowanie i zarządzanie bezpieczeństwem w dynamicznie ewoluującym środowisku bezpieczeństwa na obszarze pasa transgranicznego Pomorza Zachodniego i Meklemburgii”. Odbyła się ona w siedzibie Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w dniu 23 października 2012r. Patronatem Honorowym konferencję objęli: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Szczecina – za co w tym miejscu organizatorzy składają serdeczne podziękowania!

Celem konferencji było zidentyfikowanie istoty problemów systemu bezpieczeństwa narodowego i jego fundamentalnych podsystemów w dynamicznie ewoluującym środowisku bezpieczeństwa, w aspektach ich projekcji na bezpieczeństwo lokalnych społeczności pasa transgranicznego Pomorza Zachodniego i Meklemburgii.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Magistratu miasta, Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, 12 Dywizji Zmechanizowanej, Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Straży Pożarnych kraju związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Prezydium Policji z Neubrandenburga, środowiska akademickiego Szczecińskich uczelni wyższych, studenci oraz uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie.

Przewodniczący i zarazem moderator pierwszego panelu – Prof. Jacek ŁAWICKI z Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, przedstawił „Współczesne wyzwania podsystemu militarnego i rolę jego elementów w budowie bezpieczeństwa narodowego, a w tym bezpieczeństwa pasa transgranicznego”. Doktor Anna GOSŁAWSKA-HRYCHARCZUK z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zapoznała z problematyką „Infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa w relacji pomiędzy państwem i obywatelem”. Generał brygady Marek OJRZANOWSKI zinterpretował„Strategiczne założenia NATO – ich implikacje dla SZ RP”. Natomiast oficerowie z Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód – Reprezentant Armii duńskiej podpułkownik Ove HANSEN oraz Reprezentant Armii niemieckiej podpułkownik Claus SLEMBECK naświetlili teraźniejszość i przyszłość Korpusu w strukturach NATO w prezentacji pt.: „The future role of MNC NE in NATO structure and the Comprehensive Approach of doing Business”. Panel zakończył Szef Wydziału odpowiedzialnego za współpracę cywilno-wojskową Pan podpułkownik Jarosław MĄDRY zapoznając z rolą „12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego jako fundamentu poczucia bezpieczeństwa państwowego lokalnej społeczności”.

Po przerwie w drugim panelu, autor i organizator konferencji – dr Paweł RODZOŚ wprowadził w problematykę „Reagowania i zarządzania bezpieczeństwem w obszarze transgranicznym Pomorza Zachodniego i Meklemburgii”. Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojciech GOLA przedstawił „Zakres oraz kwestie koordynacji działań organów administracji zespolonej i niezespolonej szczebla wojewódzkiego w realiach współczesnych uwarunkowań zarządzania kryzysowego”.W dalszej części panelu o „Roli i kompetencjach wymaganych do harmonijnej współpracy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – ze wskazaniem możliwych kierunków rozwoju – podmiotów zaangażowanych w obszarze transgranicznym Pomorza Zachodniego i Meklemburgii”, w swoich wystąpieniach, mówili:

st. bryg. mgr. inż. Roman BUDYNEK – Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

Heino KALKSCHIES – Komendant Straży Pożarnych kraju związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego;

podinsp. Roman MIKA – ekspert Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Komendy Wojewódzkiej Policji;

Hanno LÜDERS – radca Prezydium Policji Policja z Neubrandenburga;

– Pani Irena STANKIEWICZ – Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obydwa panele każdorazowo kończyły się dyskusją dotycząca poruszanych zagadnień i obszarów.

Organizatorzy konferencji, serdeczni i gorąco dziękują wszystkim instytucjom, organom oraz osobom wspierającym proces przygotowania i przeprowadzenia konferencji. W tym miejscu serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w kolejnej, już trzeciej, konferencji która odbędzie się w przyszłym roku.

Galeria zdjęć

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą OFERTĘ

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica