Kierunek Tryb Cena
Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji
 • Przygotowania obronne i bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo osób i mienia
 • Penitencjarystyka 
semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2220 zł
2040 zł
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Specjalności:

 • Socjologia mediów i public relations
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
 • Fotografia i realizacja obrazu
semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
1980 zł
1800 zł
Ekonomia Specjalności:

 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem metodą projektów
 • Restrukturyzator
semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
1980 zł
1800 zł
Praca socjalna Specjalności:

 • Asystent rodziny 
 • Wsparcie środowisk senioralnych
 • Asystent osoby starszej
semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2100 zł
1980 zł
Pedagogika Specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2100 zł
1980 zł

Nasi partnerzy