Kierunki i specjalności

Kierunek
Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji
 • Przygotowania obronne i bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo osób i mienia
 • Penitencjarystyka 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Specjalności:

 • Socjologia mediów i public relations
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
 • Fotografia i realizacja obrazu
Ekonomia Specjalności:

 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem metodą projektów
 • Restrukturyzator
Praca socjalna Specjalności:

 • Asystent rodziny 
 • Wsparcie środowisk senioralnych
 • Asystent osoby starszej
Pedagogika Specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Nasi partnerzy